Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, wykorzystując energię słoneczną skumulowaną w powietrzu, gruncie i wodzie gruntowej, pobierając ją poprzez systemy wymienników ciepła i dostarczając do wnętrza pomieszczeń. Stanowi układ zamknięty, w którym krąży nośnik ciepła.

Klasyfikowane są według tego, z jakiego otoczenia pobierają ciepło i jak przekazują je do pomieszczeń, dzieląc się najczęściej na gruntowe, wodne i powietrzne, a ze względu na zewnętrzne źródło zasilania dzielimy je na gazowe, olejowe i elektryczne. Pompy ciepła skorelowane są z ogrzewaniem niskotemperaturowym, czyli ogrzewaniem podłogowym.

Projektując system grzewczy z udziałem pompy możemy wybrać jedno z kilku rozwiązań: system, w którym pompa jest jedynym urządzeniem grzewczym, systemy, w których istniej jeszcze drugie urządzenie grzewcze oprócz pompy ciepła, i działają one albo w sposób alternatywny, albo równoczesny.

Do niewątpliwych zalet pomp ciepła należą: możliwość uzyskania dotacji (wykorzystanie odnawialnego źródła energii, ekologia), niewyczerpane ciepło środowiska naturalnego, brak emisji spalin, w tym dwutlenku węgla, sadzy, pyłu i innych zanieczyszczeń, jest bezzapachowe, nie stwarza zagrożenia pożarowego. Uchodzi za przyszłościową technologię, niewymagającą konserwacji i wizyt kominiarza.

Pracujemy na pompach ciepła marki VAILLANT, oferujących doskonałą jakość w rozsądnych cenach.