Instalacje gazowe

Wewnętrzne instalacje gazowe w budynku zaczynają się za głównym zaworem w skrzynce przyłączeniowej, i obejmują przewody i urządzenia gazowe w budynku, a za ich sprawne działanie odpowiada właściciel budynku, wykonując ją na własny koszt.

Do najczęściej spotykanych w domach urządzeń gazowych należą: kuchenki gazowe, przepływowe podgrzewacze wody, piece do ogrzewania ciepłym powietrzem, kominki gazowe, kotły z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne, dwufunkcyjne i jednofunkcyjne.

Przed budową instalacji gazowej w budynku potrzebny jest projekt, wykonywany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe oraz pozwolenie na budowę. Budowa instalacji powinna zostać wykonana przez doświadczonego instalatora, posiadającego uprawnienia budowlane i energetyczne, dotyczące gazu ziemnego. Wewnętrzną instalację gazową tworzy się z rur (przewodów), złączek i kształtek, kolanek, łuków, trójniki, czwórniki, reduktory, dwuzłączki, reduktorów ciśnienia (obniżają ciśnienie gazu w sieci), armatury regulacyjnej (kurki kulowe, zawory odcinające, detektory gazu), armatury ochronnej (filtry do gazu), armatury rewizyjnej (do kontroli rur gazowych), gazomierzy, armatury czerpalnej (służącej do podłączania urządzeń), przewodów spalinowych, łączących urządzenie z kominem.

Należy pamiętać, że przewody gazowe muszą być oddalone od inny przewodów, muszą być zamocowane specjalnymi obejmami, odpowiednio zabezpieczone i zaizolowane, zabezpieczone przed korozją. Po zakończeniu montażu instalacji instalator, wraz z kierownikiem budowy oraz inwestorem wykonać powinni próbę szczelności, z której sporządza się protokół, stanowiący ważny dokument, będący własnością klienta. Okazanie tego dokumentu jest warunkiem przyłączenia wewnętrznej instalacji gazowej do instalacji zewnętrznej.

Pracujemy zarówno na gazie płynnym i ziemnym. Pomagamy naszym klientom uzyskać pozwolenia i warunki przyłączenia, jesteśmy obecni przy odbiorach. Stosujemy w naszej pracy systemy VIEGA PRESS, przeznaczone do zaprasowywania połączeń, wierząc, że zapewniają absolutne bezpieczeństwo wykonanych przez instalacji.