Grzejniki

Nasz firma poleca grzejniki przodujących marek takich jak PURMO czy TERMET. Wykonujemy również prace z materiałów powierzonych przez klienta. Pomagamy wyliczyć moc urządzeń oraz wydajność instalacji tak, aby zamontowane przez nas grzejniki spełniały swoje zadanie możliwie optymalnie.

kobieta opiera się o grzejnik

W pomieszczeniach mieszkalnych aktualnie dominują stalowe grzejniki płytowe, które najczęściej są profilowane z charakterystycznymi rowkami. Na rynku dostępne są również grzejniki o bardziej wyrafinowanym zdobnictwie. Ten rodzaj grzejników złożony jest ze zgrzanych ze sobą blaszanych płyt, w których znajdują się pionowe i poziome kanały. We wspomnianych kanałach znajduje się gorąca woda. By wzmocnić moc grzejnika, do płyty mocuje się konwektor. W sprzedaży znajdują się grzejniki jedno, dwu, trzy lub czteropłytowe. Ich oznaczenia cyfrowe wskazują kolejno: cyfra pierwsza – liczba płyt, cyfra druga – liczba konwektorów. Woda w grzejnikach płytowych rozprowadza ciepło na dwa sposoby. W pierwszym woda spływa od góry do dołu. W drugim woda zaczyna swój bieg w płycie znajdującej się najdalej od ściany przepływając kolejno do płyt bliżej ściany. Temperaturę reguluje się za pomocą termostatu.

Wybór grzejnika

Czynnikami, które należy wziąć pod uwagę wybierając grzejnik są:

  1. region Polski,
  2. ustawienie ścian zewnętrznych budynków względem stron świata,
  3. wietrzność,
  4. położenie budynku (teren otwarty, zabudowany, zalesiony itp.),
  5. rodzaj okien i szyb,
  6. cieplne zabezpieczenie budynku,
  7. parametry czynnika grzewczego.

Podłączenie grzejników należy wykonać wyjątkowo starannie przestrzegając instrukcji producenta. Dzięki temu zapobiegniemy nierównomiernemu rozkładowi wody w grzejniku lub spadkowi mocy grzewczej.

Na rynku dostępne są nie tylko grzejniki stalowe, ale wykonane również z innych materiałów jak aluminium. Dobierając grzejniki do instalacji oraz wyliczając moc grzejników w stosunku do kubatury pomieszczenia warto skorzystać z rady specjalisty.

grzejnik a na nim świnka skarbonka