Instalacje gazowe

Nasza firma oferuje montaż instalacji gazowych od uzyskania warunków przyłączenia poprzez wykonanie prac zgodnie z projektem po ich odbiór.

Wewnętrzne instalacje gazowe w budynku zaczynają się za głównym zaworem w skrzynce przyłączeniowej. Obejmują one przewody i urządzenia gazowe w budynku, a za ich sprawne działanie odpowiada właściciel budynku, wykonując je na własny koszt.

Do najczęściej spotykanych urządzeń gazowych w naszych domach należą: kuchenki gazowe, przepływowe podgrzewacze wody, piece do ogrzewania ciepłym powietrzem, kominki gazowe, kotły z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne, dwufunkcyjne oraz jednofunkcyjne.

projekt instalacji gazowej

Budowa instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej w budynku potrzebny jest jej projekt, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe. Oprócz projektu potrzebne jest też pozwolenie na budowę.

Budowa instalacji powinna zostać wykonana przez doświadczonego instalatora posiadającego uprawnienia budowlane i energetyczne dotyczące gazu ziemnego. Wewnętrzną instalację gazową tworzy się z rur (przewodów), złączek, kształtek, kolanek, łuków, trójników, czwórników, reduktorów, dwuzłączek, reduktorów ciśnienia (obniżają ciśnienie gazu w sieci), armatury regulacyjnej (kurki kulowe, zawory odcinające, detektory gazu), armatury ochronnej (filtry do gazu), armatury rewizyjnej (do kontroli rur gazowych), gazomierzy, armatury czerpalnej (służącej do podłączenia urządzeń) oraz przewodów spalinowych łączących urządzenia z kominem.

Należy pamiętać, że przewody gazowe muszą być oddalone od innych przewodów, zamocowane specjalnymi obejmami, odpowiednio zabezpieczone, zaizolowane i zabezpieczone przed korozją. Po zakończeniu montażu instalacji instalator wraz z kierownikiem budowy oraz inwestorem powinien wykonać próbę szczelności, z której sporządza się protokół stanowiący ważny dokument będący własnością klienta.
Okazanie tego dokumentu jest warunkiem przyłączenia wewnętrznej instalacji gazowej do instalacji zewnętrznej.

Nasza firma pracuje zarówno na gazie płynnym jak i ziemnym. Pomagamy naszym klientom uzyskać pozwolenia i warunki przyłączenia. Jesteśmy obecni przy odbiorach.

Stosujemy w naszej pracy systemy VIEGA PRESS, przeznaczony do zaprasowywania połączeń. Wierzymy, że zapewniają one absolutne bezpieczeństwo wykonanych instalacji.

instalacja gazowa